Tool auto inbox cho khách hàng fanpage

Liên hệ

  • Quét toàn bộ khách hàng cũ của Fanpage từ khi lập page cho đến hiện tại
  • Gửi tin nhắn đến hàng nghìn khách hàng của bạn mỗi ngày một cách tiện lợi và đảm bảo không vi phạm quy định của Facebook
  • Hẹn giờ gửi, spin nội dung gửi, gửi hình ảnh và video không giới hạn tới khách hàng của bạn
  • Gửi qua hình thức giả lập thao tác người dùng nên hạn chế tối đa bị checkpoint cho tài khoản gửi và Page gửi
  • Có thể gửi nhiều hình ảnh đính kèm, video đính kèm
  • Tốc độ gửi tin nhanh chóng, 1 phút gửi khoảng 10 tin

 

Tool auto inbox cho khách hàng fanpage

Liên hệ

Danh mục:
Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây