Plugin đặt hàng nhanh cho woocommerce

50.000

Xem demo site

  • Thao tác đặt hàng nhanh không cần chạy qua trang checkout của woocommerce
  • Lưu đơn hàng đặt nhanh vào hệ thống đơn hàng riêng biệt hoặc gộp đơn hàng chung với đơn hàng woocommerce
  • Có cài đặt email SMTP riêng để gửi mail cho đặt hàng nhanh
  • Hỗ trợ kết nối plugin Giảm đỗ trễ do hàm gửi mail qua SMTP gây ra sẽ chạy với tốc độ siêu nhanh
  • Tiện dùng cho khách hàng khi không phải thực hiện nhiều thao tác rườm rà dẫn tới tăng đơn hàng và tăng doanh số cho website của bạn

Còn hàng

Plugin đặt hàng nhanh cho woocommerce

50.000

Danh mục: ,
Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây