(Miễn Phí) Plugin Tăng tốc độ trang thanh toán sau khi đặt hàng bằng delay gửi email sau.

5.00 (2 đánh giá) 31 đã bán

0

Giảm độ trễ cho trang đặt hàng woocommerce Chỉ Còn 1-3s
Gửi email sau khi submit form khoảng 10 giây đến vài phút
Email delay for wordpress, pending email for wordpress,
pending email for woocommerce
enquere email

Dowload code https://wordpress.org/plugins/pending-email-smtp/

Plugin Tăng tốc độ trang thanh toán sau khi đặt hàng bằng
(Miễn Phí) Plugin Tăng tốc độ trang thanh toán sau khi đặt hàng bằng delay gửi email sau.

0

Mã: 111348 Danh mục: , Từ khóa: , ,
Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây