Monthly Archives: Tháng Năm 2022

Hướng dẫn cấu hình proxy cho vps họ linux để tăng tốc độ mạng lúc đứt cap

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình Squid Proxy trên Ubuntu 20.x Bước 1: Update apt và cài đặt Squid (*yêu cầu chạy dưới quyền root nha ace) sudo apt update sudo apt install squid Kiểm tra trạng thái Squid khi cài đặt hoàn tất: sudo systemctl status squid Nếu có kết quả như sau […]

Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây