Chỉnh sửa trang sản phẩm wordpress với plugin woocommerce

Khi bạn sử dụng WordPress với plugin WooCommerce để xây dựng cửa hàng trực tuyến của mình, việc chỉnh sửa trang sản phẩm là một trong những việc cần làm. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu cách sử dụng hook trong WordPress để tùy chỉnh trang sản phẩm với plugin WooCommerce.

Bước 1: Tạo child theme

Trước khi bắt đầu chỉnh sửa, bạn nên tạo một child theme để tránh mất các thay đổi khi cập nhật theme gốc. Bạn có thể sử dụng plugin Child Theme Configurator để tạo child theme một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Bước 2: Tìm hiểu về hook

Hook là một chức năng của WordPress cho phép bạn thêm hoặc chỉnh sửa nội dung của một trang hoặc bài đăng. Với hook, bạn có thể thêm các phần tử HTML, CSS hoặc JavaScript vào bất kỳ vị trí nào trên trang hoặc bài đăng. Có nhiều loại hook khác nhau trong WordPress, chẳng hạn như action hook và filter hook.

Bước 3: Sử dụng hook để chỉnh sửa trang sản phẩm

Để sử dụng hook trong WordPress để chỉnh sửa trang sản phẩm với plugin WooCommerce, bạn có thể thêm code vào file functions.php của child theme. Dưới đây là một số hook phổ biến và cách sử dụng chúng:

  • Woocommerce_before_single_product_summary: hook này cho phép bạn thêm nội dung vào phía trên tóm tắt sản phẩm.
csharp
add_action('woocommerce_before_single_product_summary', 'custom_content_above_summary'); function custom_content_above_summary(){ // thêm nội dung ở đây }
  • Woocommerce_single_product_summary: hook này cho phép bạn thêm nội dung vào phía dưới tóm tắt sản phẩm.
csharp
add_action('woocommerce_single_product_summary', 'custom_content_below_summary'); function custom_content_below_summary(){ // thêm nội dung ở đây }
  • Woocommerce_product_meta_end: hook này cho phép bạn thêm nội dung vào phía dưới thông tin sản phẩm.
csharp
add_action('woocommerce_product_meta_end', 'custom_content_below_product_meta'); function custom_content_below_product_meta(){ // thêm nội dung ở đây }
  • Woocommerce_after_single_product_summary: hook này cho phép bạn thêm nội dung vào phía dưới sản phẩm.
csharp
add_action('woocommerce_after_single_product_summary', 'custom_content_below_product'); function custom_content_below_product(){ // thêm nội dung ở đây }

Ngoài ra, bạn còn có thể sử dụng filter hook để chỉnh sửa các giá trị trong trang sản phẩm như giá sản phẩm, tên sản phẩm, mô tả sản phẩm, v.v

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây