Đăng kí Google reCaptcha và lấy KEY từ Google

Các nội dung chính

Bước 1:

Truy cập trang https://www.google.com/recaptcha/admin#list và đăng ký trang web của bạn.

Tại đây bạn sẽ phải cung cấp một số thông tin bao gồm: Tên gợi nhớ, và domain của bạn.
Mình đã tô đỏ những chổ cần điền trong ảnh minh họa trên

Bước 2:

Sau khi đăng ký xong ở bước 1 Google sẽ chuyển bạn đến trang 2. Tại đây bạn sẽ lấy được những thông tin gồm Site key và Secret key.

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây