Tự động đẩy sản phẩm shopee lên top có kết nối google sheet

#j2team_share
Chia sẻ với mọi người trong group, mình mới phát triển một extension chrome thực hiện việc tự động hoá đẩy sản phẩm shopee lên top. Tool hoàn toàn miễn phí, đã up lên store nên đảm bảo code sạch ae nhé. Chức năng cơ bản của tool:
– Kết nối sản phẩm với google sheet để lấy danh sách sản phẩm cần đẩy về
– Tự động đẩy sản phẩm theo id sản phẩm ngẫu nhiên
– Tối ưu lượt đẩy sản phẩm cứ 10 phút tool sẽ tự động check lại nếu có lượt đẩy mới thì sẽ đẩy sản phẩm mới
– File mẫu: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bIykQLHdpojqOR8NhzGBY3P2ZSlNikQp8_5frUXaLzc/edit#gid=1264648356
Sau đây là link cài đặt cho ae:
https://chrome.google.com/webstore/detail/shopee-bost-product/lnplnjdlbpjlhfboajjeligjohholgpi?hl=en&authuser=0

Source code cho ae nghiên cứu phát triển thêm:
https://github.com/binmaocom/shopee-bost-product

Bài viết liên quan

One thought on “Tự động đẩy sản phẩm shopee lên top có kết nối google sheet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Đồng ý với chính sách thu thập dữ liệu của chúng tôi tại đây